Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo - 30.11.2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy dnia 31 marca 2020 r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Projekt budżetu na 2021 rok

Publikujemy zarządzenia Wójta Gminy Sztutowo w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021 oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo - 5.11.2020

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się w trybie zdalnym 5 listopada 2020 r., o godz. 9:00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie planu polowań zbiorowych

Sztutowo, dnia 16 października 2020 r. NE.6151.1.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO w sprawie planu polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z&

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo - 6.10.2020

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się w trybie zdalnym 6 października 2020 r., o godz. 9:00.

Protokół z konsultacji społecznych ws. nadania nazw ulic

Protokół z konsultacji społecznych ws. nadania nazw ulic w Sztutowie i Kątów Rybackich. Dokument w załączeniu.

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo - 28.07.2020 r.

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się w trybie zdalnym 28 lipca 2020 r., o godz. 10:00.

Dyżur Przewodniczacego rady Gminy

Dokument w załączeniu