Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WEZWANIU PEŁNOMOCNIKA INWESTORA DO ZŁOŻENIA DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ DOT.uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na.: budowie stacji rozprężania gazu o przepustowości Q-450 Nm3/h na działkach Nr 295 i 296 położonych w Sztutowie.

MR.7624-4/07 Sztutowo, dnia 20.03.2008r. Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo informuje strony postępowania o wezwaniu Pełnomocnika Inwestora - Interwit ul. Jeziorna 4, 80-209 Chwaszczyno do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na.: budowie stacji rozprężania...

ZAWIADOMIENIE o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie pomostu o długości do 25 m na Zalewie Wiślanym z dostępem ruchu pieszego i kołowego oraz instalacją urządzeń sportowo–rekreacyjnych na działce Nr 695 położonej w Kątach Rybackich, gmina Sztutowo.

MR. 7624-1/08 Sztutowo, dnia 05.02.2008r. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 , ...

OGŁOSZENIE o wydaniu DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i przebudowa oraz budowa wałów przeciwsztormowych nad Zalewem Wiślanym na terenie wsi Kąty Rybackie”.

MR.7624-3/07 Sztutowo, 2008-01-10 Ogłoszenie   Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) w powiązaniu z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), Wójt Gminy Sztutowo   ogłasza że...