Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przyznano 1 dotacje dla 1 organizacji. Dokumenty w załączeniu.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie turystyka i krajoznawstwo

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: turystyka i krajoznawstwo. Przyznano 1 dotacje dla 1 organizacji. Dokumenty w załączeniu.

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych, ogłoszonych w dniu 11.09.2020 roku W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2020 (Zarządzenie...

Konkurs ofert w zakresie tutystyki i kultury

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2020 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019, poz. 688 ze zm.) w obszarach:...