Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów

W załączeniu znajdą Państwo dwa ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu na okres 21 dni dokumentów: „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Sztutowo” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2020-2023...