Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogloszenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 26.03.2012r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.): ZAWIADAMIAM o...

Konkurs dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo: I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic unijnych

Sztutowo, 05.05.2011 r. UZ.6422-28/09 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnej i pamiątkowej dla projektu: „Urządzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich”. I. Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110...

Zaproszenie do skladania ofert na konserwacje i czyszczenie boisk Orlik w Sztutowie

Sztutowo, 06.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania usługi polegającej na: Konserwacji oraz czyszczeniu boisk Orlik w Sztutowie Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo tel. 055 247 81 51 faks: 055 247 83 96 adres...

Zaproszenie do składania ofert: Założenie lokat terminowych

Sztutowo, 03.01.2011r. ZAPPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo, NIP 579-207-09-86 tel. 055 247 81 51 faks: 055 247 83 96 adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl 2. Przedmiot zamówienia: Założenie następujących...

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI organizacja warsztatów...

Informacja

Informacja Wójt Gminy Sztutowo uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, że stan podwyższonej gotowości obowiązuje w gminach Stegna, Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański w związku z wysokim poziomem rzeki Wisły. Na terenie Gminy Sztutowo nie występuje zagrożenie zalaniem przez wodę. Proszę mieszkańców o zachowanie spokoju...

Europejski Tydzień Sportu 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ Gmina Sztutowo - dokument w załączeniu

OGŁOSZENIE

Sztutowo.dnia. 2010-05-17 0052-34/2010 OGŁOSZENIE Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / uprzejmie zapraszam na : XXXIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO która odbędzie się 25 maja 2010r o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie Proponowany...