Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo w 2015roku

Sztutowo, dnia 11.03.2015 roku Gmina Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1.

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego "Towarzystawa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie" z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 02.05.2014 r.

10.02.2015 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Informuje, że Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie, w dniu 05.01.2015 złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „ Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach sportowy

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego "Klub Sportowy Bryza Sztutowo" z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 02.05.2014 r.

10.02.2015 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Informuje, że Klub Sportowy Bryza Sztutowo, w dniu 05.01.2015 złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników Klubu Sportowego Bryza Sztutowo, poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy Sztu

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego "Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo" z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 04.11.2014 r.

10.02.2015 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, w dniu 05.12.2014 złożyła sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „Popularyzacja walorów przyrodniczych Gminy Sztutowo oraz promocja nowych produktów turystycznych, poprzez tworzenie warunków...

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu &

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i krajoznawstwa

Sztutowo, dnia 2014-10-28 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i krajoznawstwa „Zadanie mające na celu popularyzację walorów przyrodniczych Gminy Sztutowo oraz promocję nowych produktów turystycznych, poprzez tworzenie...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 28.10.2014 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: Sfera turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 29.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Sztutowo, dnia 2014-04-30 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Zadanie mające na celu popularyzację i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Sztutowo...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej

Sztutowo, dnia 30.04.2014 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: Sfera wspierania i upowszechniania kultury