Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej

Sztutowo, dnia 14.04.2015 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 16.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w sferach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym, nieograniczonym, ofertowym na dzierżawę nieruchomości położonej w Sztutowie z przeznaczeniem na "Park rekreacji i rozrywki"

WÓJT GMINY SZTUTOWO ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, ofertowy na dzierżawę nieruchomości położnej w Sztutowie z przeznaczeniem na „Park rekreacji i rozrywki” Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nieograniczony, pisemny, przetarg ofertowy i zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu - nieruchomości z przeznaczeniem...

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 wywieszony został wykaz nieruchomości...

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 16.03.2015 r. Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego...

Zapytanie ofertowe: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo w 2015roku

Sztutowo, dnia 11.03.2015 roku Gmina Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Przedmiot zamówienia : Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo w 2015roku. Zgodnie...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego "Towarzystawa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie" z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 02.05.2014 r.

10.02.2015 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Informuje, że Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie, w dniu 05.01.2015 złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „ Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach sportowych i sportowo- rekreacyjnych". Zadania...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego "Klub Sportowy Bryza Sztutowo" z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 02.05.2014 r.

10.02.2015 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Informuje, że Klub Sportowy Bryza Sztutowo, w dniu 05.01.2015 złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników Klubu Sportowego Bryza Sztutowo, poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy Sztutowo poprzez...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego "Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo" z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 04.11.2014 r.

10.02.2015 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, w dniu 05.12.2014 złożyła sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „Popularyzacja walorów przyrodniczych Gminy Sztutowo oraz promocja nowych produktów turystycznych, poprzez tworzenie warunków...

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 28 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 wywieszone zostały wykazy nieruchomości:...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i krajoznawstwa

Sztutowo, dnia 2014-10-28 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i krajoznawstwa „Zadanie mające na celu popularyzację walorów przyrodniczych Gminy Sztutowo oraz promocję nowych produktów turystycznych, poprzez tworzenie...