Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Sztutowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 11.02.2016 r. Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości...