Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 28.10.2014 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: Sfera turystyki i krajoznawstwa 1) Stowarzyszenie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 29.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014.1118 z późniejszymi...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Sztutowo, dnia 2014-04-30 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Zadanie mające na celu popularyzację i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Sztutowo...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej

Sztutowo, dnia 30.04.2014 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze: Sfera wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Sztutowo Z dnia 30.04.2014

Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Sztutowo Z dnia 30.04.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej z zakresu rozpatrzenia wniosków z otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w 2014 r. w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej , zadanie mające na celu popularyzację i upowszechnianie spotu...

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo nr 24/2014

Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30.04.2014 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej § 1 Prostuje...

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz....

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego "Towarzystawa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie" z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 26.03.2013 r.

Sztutowo, dnia 2013-12-02 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Informuję, że Towarzystwo sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie, dniu 4.09.2013 r. złożyło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach sportowych...

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo dotyczące Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2012-2016 z perspektywą do 2020 r.

Sztutowo, dnia 17.10.2013 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO W związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020”, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), informuję o możliwości...

Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, określający rodzaj zadań i kwotę na ich realizację

Sztutowo, dnia 16.09.2013 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, określający rodzaj zadań i kwotę na ich realizację Decyzją Wójta Gminy Sztutowo przyznano następujące dotacje: Umowami zawartymi w dniu 26.07.2013 r. tj.: - w wysokości 5500 zł. na wsparcie realizacji zadania z przeznaczeniem...