Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do skladania ofert na konserwacje i czyszczenie boisk Orlik w Sztutowie

Sztutowo, 06.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania usługi polegającej na: Konserwacji oraz czyszczeniu boisk Orlik w Sztutowie

Zaproszenie do składania ofert: Założenie lokat terminowych

Sztutowo, 03.01.2011r. ZAPPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO 1.

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY I

Informacja

Informacja Wójt Gminy Sztutowo uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, że stan podwyższonej gotowości obowiązuje w g

Europejski Tydzień Sportu 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH

OGŁOSZENIE

Sztutowo.dnia. 2010-05-17