Rejestr zmian

29 stycznia 2020 13:57 59 minut temu

29 stycznia 2020 12:31 2 godziny 25 minut temu

Dane główne

Aktualizacja danych.

Autor: Agnieszka Piórko

29 stycznia 2020 12:09 2 godziny 47 minut temu

Dane główne

Aktualizacja danych.

Autor: Agnieszka Piórko

29 stycznia 2020 11:57 2 godziny 59 minut temu

Dane główne

Aktualizacja danych.

Autor: Agnieszka Piórko

28 stycznia 2020 15:28 23 godzin 28 minut temu

Aktualności: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PZ

Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Agnieszka Piórko

28 stycznia 2020 14:05 1 dzień temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualizacja danych stanowiska: pomoc administracyjna.

Autor: Aldona Godek

28 stycznia 2020 14:05 1 dzień temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualizacja danych stanowiska: Starszy referent ds świadczeń wychowawczych.

Autor: Aldona Godek

28 stycznia 2020 14:05 1 dzień temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualizacja danych stanowiska: Starszy pracownik socjalny.

Autor: Aldona Godek

28 stycznia 2020 14:04 1 dzień temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualizacja danych stanowiska: Starszy referent ds świadczeń rodzinnych.

Autor: Aldona Godek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 79293