Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”

Przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”wymaga przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl...

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 26.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 21.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo: I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI organizacja...

Ogloszenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 26.03.2012r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.): ZAWIADAMIAM o...

Konkurs dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo: I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic unijnych

Sztutowo, 05.05.2011 r. UZ.6422-28/09 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnej i pamiątkowej dla projektu: „Urządzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich”. I. Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110...

Zaproszenie do skladania ofert na konserwacje i czyszczenie boisk Orlik w Sztutowie

Sztutowo, 06.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania usługi polegającej na: Konserwacji oraz czyszczeniu boisk Orlik w Sztutowie Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo tel. 055 247 81 51 faks: 055 247 83 96 adres...

Zaproszenie do składania ofert: Założenie lokat terminowych

Sztutowo, 03.01.2011r. ZAPPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo, NIP 579-207-09-86 tel. 055 247 81 51 faks: 055 247 83 96 adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl 2. Przedmiot zamówienia: Założenie następujących...