Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Sztutowo, 19.04.2018 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i d

Informacja o wynikach oceny formalnej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Sztutowo, dnia 19.04.2018 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwart

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2018 (Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Regranting 2018 - II konkurs

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu, na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zaproszenie Wójta Gminy Sztutowo do składania ofert

Sztutowo, dnia 2018-03-22 Zaproszenie do składania ofert Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert na wy