Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regranting 2018

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach: * kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, * turystyki i krajoznawstwa, * wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady gminy Sztutowo w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.02.2018r. Termin zakończenia konsultacji: 26.02.2018r. Opinie w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo, należy wyrazić poprzez...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Sztutowo, 14 listopada 2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 66/2017 Wójta...

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sztutowo, 03.11.2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że w dniu 30.10.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo złożyło w trybie art. 19a ustawy...