Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

terminy posiedzeń komisji

Dokument w załączeniu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - sieci gazowej średniego ciśnienia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dokument w załączeniu.

terminy posiedzeń komisji

Dokument w załączeniu