Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obowiązki i postępowanie przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest

Obowiązki i postępowanie przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest Szanowni Państwo Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sztutowo Nr XIII/109/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo” oraz nadrzędnych...

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o rozpoczeciu konsultacji społecznych w zakresie aktualizacji projektów Program ochrony środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2016 oraz aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2016

GA. 7610-15/08 Sztutowo, dnia 2008-08-27 Ogłoszenie Zgodnie z art. 17 ust. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2008 r Nr 25 poz.150), niniejszym informuję iż z dniem 27 sierpnia 2008 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne niżej wymienionych projektów dokumentów: -...