Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie Wójta Gminy Sztutowo do składania ofert

Sztutowo, dnia 2018-03-07 Zaproszenie do składania ofert Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dot. ustalenia warunków wodnych w Gminie Sztutowo, w celu wyznaczenia lokalizacji cmentarza komunalnego. Opracowanie winno uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego .

Dokument w załączeniu .

ogłoszenie o sesji 23.02.2018rok

Dokumnet w załączeniu .

ogloszenie o sesji 26.01.2018r

Dokument w załączeniu