Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Decyzja nr GD.RET.070.189.D.2018.OF z dnia 26.04.2018 r. https://wodypolskie.bip.gov.pl/articles/view/136644 Dokument...

ogłoszenie o sesji - 29.05.2018r

Dokument w załączeniu

Zaproszenie Wójta Gminy Sztutowo do składania ofert

Sztutowo, dnia 2018-03-07 Zaproszenie do składania ofert Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dot. ustalenia warunków wodnych w Gminie Sztutowo, w celu wyznaczenia lokalizacji cmentarza komunalnego. Opracowanie winno uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia...