Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

terminy posiedzeń komisji

Dokument w załączeniu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - sieci gazowej średniego ciśnienia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dokument w załączeniu.

terminy posiedzeń komisji

Dokument w załączeniu

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Decyzja nr GD.RET.070.189.D.2018.OF z dnia 26.04.2018 r. https://wodypolskie.bip.gov.pl/articles/view/136644 Dokument...