Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia rok 2018 (2018)

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo 2018-10-01 UZ.271.16.2018 Ogłoszenie nr 500234520-N-2018 z dnia 01-10-2018 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie

Sztutowo 2018-10-01 UZ.271.13.2018 Ogłoszenie nr 500234190-N-2018 z dnia 01-10-2018 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zam&