Ogłoszenia o zamówieniach rok 2019

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich oraz wymiana nawierzchni drogowej (przebudowa) drogi gminnej nr 180017G ul. Portowej w Kątach Rybackich

Sztutowo 28 czerwca 2019 r. UZ.271.04.2019 Ogłoszenie nr 567060-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. Gmina Sztutowo: Budowa drogi gminnej nr 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich oraz wymiana nawierzchni drogowej (przebudowa) drogi gminnej nr 180017G ul. Portowej w Kątach Rybackich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo 2019-04-25 UZ.271.03.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” Do wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo, 2019-04-10 UZ.271.03.2019 Ogłoszenie nr 535970-N-2019 z dnia 2019-04-10 r. Gmina Sztutowo: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Wyjasnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa trzech odcinków trasy rowerowej w Sztutowie i Kątach Rybackich w ramach realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"

Sztutowo 2019-03-11 UZ.271.02.2019 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: Budowa trzech odcinków trasy rowerowej w Sztutowie i Kątach Rybackich w ramach realizacji...

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Budowa trzech odcinków trasy rowerowej w Sztutowie i Kątach Rybackich w ramach realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"

UZ.271.02.2019 Ogłoszenie nr 518690-N-2019 z dnia 2019-02-26 r. Gmina Sztutowo: Budowa trzech odcinków trasy rowerowej w Sztutowie i Kątach Rybackich w ramach realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...