Skarbnik

Do zadań Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
4) opracowywanie projektu budżetu Gminy na dany rok kalendarzowy,
5) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
6) nadzór nad działalnością finansową podległych jednostek organizacyjnych,
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
8) nadzór merytoryczny nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach;
-stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych,
-stanowisko ds. księgowości podatkowej,
-stanowisko ds. płac i dodatków mieszkaniowych,
-stanowisko ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej,
-stanowisko ds. finansowych,
-stanowisko ds. windykacji opłat za odpady komunalne,
-stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
9) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpraca w tym zakresie z Zastępcą Wójta i Sekretarzem.

Stanowiska

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Zamówienia Publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2010 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 2256
04 kwietnia 2018 09:56 (Anna Góra) - Dodanie stanowiska: Skarbnik.
26 lutego 2018 10:39 (Anna Góra) - Usunięcie stanowiska: Skarbnik.
26 sierpnia 2016 09:04 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.