Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rok 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Ogłoszenie nr 500074297-N-2017 z dnia 13-12-2017 r. Gmina Sztutowo: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych części działki 394/3 w obrębie geodezyjnym Sztutowo w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza komunalnego w Sztutowie"

Sztutowo 2017-08-29 UZ.271.05.2017 Gmina Sztutowo: Przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych części działki 394/3 w obrębie geodezyjnym Sztutowo w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza komunalnego w Sztutowie" OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia, przedmiot zamówienia: ełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie”

Sztutowo, 24.07.2017r. UZ.271.04.2017 Ogłoszenie nr 111310 - 2017 z dnia 2017-07-24 r. Sztutowo: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo

Sztutowo 2017-01-24 UZ.271.06.2016 Ogłoszenie nr 12913 - 2017 z dnia 2017-01-24 r Sztutowo: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.