Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia rok 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo 2018-10-01 UZ.271.16.2018 Ogłoszenie nr 500234520-N-2018 z dnia 01-10-2018 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie

Sztutowo 2018-10-01 UZ.271.13.2018 Ogłoszenie nr 500234190-N-2018 z dnia 01-10-2018 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Remont zejść na plażę nr 44, nr 54, nr 56, nr 58 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. „Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki”

Sztutowo 2018-09-19 UZ.271.10.2018 Ogłoszenie nr 500225740-N-2018 z dnia 19-09-2018 r. Gmina Sztutowo: Remont zejść na plażę nr 44, nr 54, nr 56, nr 58 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. „Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Szkole Podstawowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej”

Sztutowo, 25.05.2018 r. UZ.271.05.2018 Ogłoszenie nr 500118214-N-2018 z dnia 25-05-2018 r. Gmina Sztutowo: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Szkole Podstawowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Kąty Rybackie – Przebrno w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Ogłoszenie nr 500096378-N-2018 z dnia 30-04-2018 r. Gmina Sztutowo: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Kąty Rybackie - Przebrno w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie nr 500013968-N-2018 z dnia 18-01-2018 r. Gmina Sztutowo: Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo

Ogłoszenie nr 500013843-N-2018 z dnia 18-01-2018 r. Gmina Sztutowo: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

Ogłoszenie nr 500010437-N-2018 z dnia 12-01-2018 r. Gmina Sztutowo: Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie...