Ogłoszenia o zamówieniach rok 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich

Sztutowo 2019-09-27 UZ.271.06.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przet

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedmiot zamowienia: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich

Sztutowo 2019-09-25 UZ.271.06.2019 Ogłoszenie nr 540202845-N-2019 z dnia 25-09-2019 r. Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedmiot zamowienia: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich

Sztutowo 2019-09-20 UZ.271.06.2019 Ogłoszenie nr 540199006-N-2019 z dnia 20-09-2019 r. Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłos

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich

Sztutowo 2019-09-20 UZ.271.06.2019 Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Ryb

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich

Sztutowo 2019-09-06 UZ.271.06.2019 Ogłoszenie nr 594412-N-2019 z dnia 2019-09-06 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sztutowie

Sztutowo 2019-08-12 UZ.271.05.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sztutowie

Sztutowo 31.07.2019 r. Ogłoszenie nr 580621-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. Gmina Sztutowo: Dostawa średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sztutowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich oraz wymiana nawierzchni drogowej (przebudowa) drogi gminnej nr 180017G ul. Portowej w Kątach Rybackich

Sztutowo 28 czerwca 2019 r. UZ.271.04.2019 Ogłoszenie nr 567060-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. Gmina Sztutowo: Budowa drogi gminnej nr 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich oraz wymiana nawierzchni drogowej (przebudowa) drogi gminnej nr 180017G ul. Portowej w Kątach Rybackich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo 2019-04-25 UZ.271.03.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” Do wiadomości