Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statutut Gminy Sztutowo

Dokument w załączeniu

Statut Urzędu Gminy Sztutowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 267/06 Rady Gminy w Sztutowie zdnia 15 września 2006r w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Sztutowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia...