Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXII/ 150/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji, oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

UCHWAŁA NR XXII/ 150/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji, oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U z 2002 Nr...