Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXII/151/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004rw sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych

UCHWAŁA NR XXII/151/04 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 listopada 2004r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r Dz U Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ w związku z art.24 ust. 6 ustawy z dnia 7czerwca 2001r...

Informacja

Informacji na temat Gospodarki Komunalnej udziela Anna Góra tel. 055/2478151 wew. 32, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sztutowie