Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

rejestr instytucji kultury

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTYCJI KULTURY Numer wpisu do rejestru : 1

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

L.p. Nazwa podmiotu prowadzącego - adres - Imię i nazwisko prowadzącego - adres - Numer NIP

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumetach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Informujemy, że Publicznie dostępny wykaz danych o dokumetach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępny jest na stronie http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz_menu.psml

Ewidencja mieszkań komunalnych

Ewidencja mieszkań komunalnych Gminy Sztutowo, jest prowadza przez inspektora ds. gospodarki komunalnej Panią Annę Góra, pokój numer 15, tel. 055/247 81 51 wew.32

Ewidencja obiektów, w których swiadczone są usługi hotelarskie

Ewidencja obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzona jest na stanowisku ds. turystyki, promocji i kultury fizycznej przez Panią Aldonę Godek, pokój numer 15, tel. 055/247 81 51, wew. 32