Ogłoszenia o zamówieniach rok 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Organizacja i prowadzenie kapielisk morskich prowizorycznych w Gminie Sztutowo w roku 2011r.

Sztutowo 2010-11-30 UZ.3411-19/10 Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich prowizorycznych w Gminie Sztutowo w roku 2011r. Numer ogłoszenia: 389552 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej z płyt ażurowych typu Yomb w Łaszce na odcinku 45 mb od km 0+ 285,5 do km 0+330,5 oraz na odcinku 14 mb. od km 0+845 do km 0+859 (dz. nr 116/1)

Sztutowo, 2010-10-28 UZ.3411-18/10 Sztutowo: Remont drogi wewnętrznej z płyt ażurowych typu Yomb w Łaszce na odcinku 45 mb od km 0+ 285,5 do km 0+330,5 oraz na odcinku 14 mb. od km 0+845 do km 0+859 (dz. nr 116/1) Numer ogłoszenia: 349170 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Ogłoszenie o zamowieniu; przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej nr 18041G ulicy Kwiatowej w Sztutowie

Sztutowo 2010-10-15 UZ.3411-17/10 Sztutowo: Remont drogi gminnej nr 18041G ulicy Kwiatowej w Sztutowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia: 333244 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Ogłoszenie o zamowieniu; przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej na działce nr 9/9 przy ulicy Obozowej w Sztutowie

Sztutowo 2010-10-06 UZ.3411-16/10 Remont drogi wewnętrznej na działce nr 9/9 przy ulicy Obozowej w Sztutowie Numer ogłoszenia: 321602 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Ogłoszenie o zamówieniu: przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemu cieplnego w ramach projektu pn: Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej

Sztutowo 2010-09-02 UZ.3411-13/10 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemu cieplnego w ramach projektu pn: Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej Numer ogłoszenia: 275984 - 2010; data zamieszczenia:...

Ogłoszenie o zamówieniu przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w Łaszce na odcinku 265 mb od km 0+ 595,5 do km 0+330,5 (dz. nr 116/1)

Sztutowo 2010-09-01 UZ.3411-15/10 Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w Łaszce na odcinku 265 mb od km 0+ 595,5 do km 0+330,5 (dz. nr 116/1). Numer ogłoszenia: 273792 - 2010; data zamieszczenia: 01.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie”

Sztutowo 2010-09-01 UZ.3411-12/10 Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie” Numer ogłoszenia: 273562 - 2010; data zamieszczenia: 01.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o zamówieniu przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Rozwój obszarów transgranicznych poprzez budowę transgranicznej infrastruktury turystycznej tworzącej wspólne publiczne rekreacyjne

Sztutowo 2010-08-24 UZ.3411-11/10 Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Rozwój obszarów transgranicznych poprzez budowę transgranicznej infrastruktury turystycznej tworzącej wspólne publiczne rekreacyjne Numer ogłoszenia: 263100 - 2010; data...

Ogłoszenie o zamowieniu przedmiot zamowienia: Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Wielki bursztynowy szlak

Sztutowo 2010-08-24 UZ.3411-10/10 Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Wielki bursztynowy szlak Numer ogłoszenia: 263050 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, przedmiot zamówienia Obiekty małej architektury- budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Sztutowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Sztutowo, 2010-08-20 UZ.3411-9/10 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Obiekty małej architektury- budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Sztutowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” ...