Ogłoszenia o zamówieniach rok 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamowieniu; przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej nr 18041G ulicy Kwiatowej w Sztutowie

Sztutowo 2010-10-15 UZ.3411-17/10 Sztutowo: Remont drogi gminnej nr 18041G ulicy Kwiatowej w Sztutowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia: 333244 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczn

Ogłoszenie o zamowieniu; przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej na działce nr 9/9 przy ulicy Obozowej w Sztutowie

Sztutowo 2010-10-06 UZ.3411-16/10 Remont drogi wewnętrznej na działce nr 9/9 przy ulicy Obozowej w Sztutowie Numer ogłoszenia: 321602 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAW

Ogłoszenie o zamówieniu: przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemu cieplnego w ramach projektu pn: Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej

Sztutowo 2010-09-02 UZ.3411-13/10 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemu cieplnego w ramach projektu pn: Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie

Ogłoszenie o zamówieniu przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w Łaszce na odcinku 265 mb od km 0+ 595,5 do km 0+330,5 (dz. nr 116/1)

Sztutowo 2010-09-01 UZ.3411-15/10 Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w Łaszce na odcinku 265 mb od km 0+ 595,5 do km 0+330,5 (dz. nr 116/1). Numer ogłoszen

Ogłoszenie o zamówieniu przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie”

Sztutowo 2010-09-01 UZ.3411-12/10 Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie” N