Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich prowizorycznych w Gminie Sztutowo w roku 2011r.

Sztutowo, 13.12.2010 r. UZ.3411-19/ 10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich prowizorycznych w Gminie Sztutowo w roku 2011r. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej z płyt ażurowych typu Yomb w Łaszce na odcinku 45 mb

Sztutowo, 19.11.2010 r. UZ.3411-18 / 10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej z płyt ażurowych typu Yomb w Łaszce na odcinku 45 mb od km 0+ 285,5 do km 0+330,5 oraz na odcinku 14 mb. od km 0+845 do km...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej nr 18041G ulicy Kwiatowej w Sztutowie

UZ.3411-17/10 Sztutowo, 2010-11-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej nr 18041G ulicy Kwiatowej w Sztutowie Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w Łaszce na odcinku 265 mb od km 0+ 595,5 do km 0+330,5 (dz. nr 116/1)

UZ.3411-15/10 Sztutowo, 27.09.2010 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt YOMB w Łaszce na odcinku 265 mb od km 0+ 595,5 do km 0+330,5 (dz. nr 116/1). Działając na podstawie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie” – Część II: zakup i dostawa sprzętu komputerowego do 3 sal dydaktycznych

UZ.3411-12/10 Sztutowo, 27.09.2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie” – Część I: , dostawa i montaż wyposażenia do 22 sal dydaktycznych

UZ.3411-12/10 Sztutowo, 27.09.2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia:Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Rozwój obszarów transgranicznych poprzez budowę transgranicznej infrastruktury turystycznej tworzącej wspólne publiczne rekreacyjne usługi.

UZ.3411-11/10 Sztutowo, 10.09.2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Rozwój obszarów transgranicznych...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia:Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Wielki bursztynowy szlak.

UZ.3411-10/10 Sztutowo, 10.09.2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Wielki bursztynowy szlak. Działając...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Obiekty małej architektury- budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Sztutowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

UZ.3411-9/10 Sztutowo, 31.08.2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Obiekty małej architektury- budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Sztutowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Działając na podstawie...