Ogłoszenia o zamówieniach rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Obozowej w Sztutowie

Sztutowo, 2013-12-06 UZ.2710.27.2013 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publi

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Obozowej w Sztutowie

Sztutowo, 2013-11-28 UZ.2710.27.2013 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przed

Ogłoszenie o zamowieniu, przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Obozowej w Sztutowie

Sztutowo 2013-11-25 UZ.2710.27.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sztutowo.pl Sztutowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2013-11-18 UZ.2710.28.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Opracowanie merytoryczne i graficzne,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedmiot zamówienia: Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2013-10-17 UZ.2710.24.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 212389-2013 z dnia 2013-10-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne publikacji promujących projekt pn. Baltic Amber Coast. Development of cross

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej w Kobylej Kępie. Etap I

Sztutowo 2013-10-15 UZ.2710.25.2013 Sztutowo: Remont drogi wewnętrznej w Kobylej Kępie. Etap I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2013-10-11 UZ.2710.24.2013 Sztutowo: Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure Numer ogłoszenia: 212389 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013 ...

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa części drogi gminnej (Nr 180012G) - ul. Słonecznej od km 0+106,30 do km 0+ 238,96 w Kątach Rybackich wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo, 2013-09-27 UZ.2710.20.2013 Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Budowa części

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Budowa części drogi gminnej (Nr 180012G) - ul. Słonecznej od km 0+106,30 do km 0+ 238,96 w Kątach Rybackich wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo 2013-09-17 UZ.2710.20.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sztutowo.pl Sztutowo: Budowa części drogi gminnej (Nr 180012G) - ul. Słonecznej od km 0

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi nr 180052G w miejscowości Grochowo Drugie. Etap I

Sztutowo 2013-09-16 UZ.2710.21.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 179379-2013 z dnia 2013-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi nr 180052 w miejscowości Grochowo Drugie. Etap I. Zakres zamówienia obejmuje: 1)wykonanie na długości 28