Ogłoszenie o zamówieniach rok 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-05-30 UZ.2710.14.2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu p

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu: Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej

Sztutowo 2014-04-16 UZ.2710.09.2014 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przed

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu: Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej

Sztutowo 2014-04-16 UZ.2710.09.2014 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przed

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Remont pomostu cumowniczego w ramach zadania: Modernizacja i rozbudowa przystani żeglarskiej w Sztutowie w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-04-10 UZ.2710.10.2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Remont pomostu cumowniczego w ramach zad

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu: Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej.

Sztutowo 2014-04-09 UZ.2710.09.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 73879-2014 z dnia 2014-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej nr 180046G - ul. Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. 2. Przedmiot

Zmiana SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu: Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej.

Sztutowo 2014-04-09 UZ.2710.09.2014 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Budowa u

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamowienia: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu: Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej

Sztutowo 2014-04-04 UZ.2710.09.2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i prz

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamowienia: Remont pomostu cumowniczego w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa przystani żeglarskiej w Sztutowie w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-03-18 UZ.2710.07.2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Remont pomostu cumowniczego w ramach zadania Modernizacja

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 180001G - ul. Polnej na odcinku od km 0+118,32 do km 0+465,25 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo, 2014-03-03 UZ.2710.04.2014 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadz

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamowienia: Budowa drogi gminnej nr 180001G - ul. Polnej na odcinku od km 0+118,32 do km 0+465,25 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl