Ogłoszenie o zamówieniach rok 2014

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa przepompowni wód deszczowych wraz z fragmentem sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej z przewiertami, w ramach inwestycji pn. Odwodnienie dróg wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich

UZ.2710.16.2014                                                                                                           Sztutowo, 15.09.2014r.

 

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego-przedmiot zamówienia: Budowa przepompowni wód deszczowych wraz z fragmentem sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej z przewiertami, w ramach inwestycji pn. Odwodnienie dróg wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło w dniu: 11.09.2014r. zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zmianami) przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Proszę o załączenie do dokumentacji technicznej kart charakterystyki doboru pomp w pompowni wód deszczowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dane dotyczące pomp w pompowni wód deszczowych, znajdują się w projekcie budowlanym (str. 15), stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.09.2014r.

 

 

                        Z up. Wójta Gminy

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.09.2014r.
Dokument wytworzony przez: Referat gospodarki nieruchomościami zagospodarowania przestrzennego inwestycji komunalnych remontów oraz drogownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wiśniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2014 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wiśniewska
Ilość wyświetleń: 515
15 września 2014 14:30 Ewa Wiśniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)