Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rok 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Budowa przepompowni wód deszczowych wraz z fragmentem sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej z przewiertami, w ramach inwestycji pn. Odwodnienie dróg wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich

Sztutowo 2014-10-17 UZ.2710.16.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 190503-2014 z dnia 2014-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni wód deszczowych wraz z fragmentem sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo - część I

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 153947-2014 z dnia 2014-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Termin składania ofert: 2014-07-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w Płoninie, Gmina Sztutowo

Sztutowo 2014-08-19 UZ.2710.14.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 164495-2014 z dnia 2014-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Termin składania ofert: 2014-08-13 Sztutowo: Modernizacja dr

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sztutowo na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015

Sztutowo 2014-08-19 UZ.2710.11.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 162565-2014 z dnia 2014-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na tere

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Organizacja występu artystycznego podczas imprezy promocyjnej realizowanej w dniu 16.08.2014 r

Sztutowo 2014-08-11 UZ.2710.15.2014 Sztutowo: Organizacja występu artystycznego podczas imprezy promocyjnej realizowanej w dniu 16.08.2014 r Numer ogłoszenia: 172929 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-07-25 UZ.2710.12.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 117235-2014 z dnia 2014-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building

Ogłoszenie u dzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu: Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej

Sztutowo 2014-06-18 UZ.2710.09.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 73879-2014 z dnia 2014-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej nr 180046G - ul. Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastr

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Remont pomostu cumowniczego w ramach zadania: Modernizacja i rozbudowa przystani żeglarskiej w Sztutowie w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-05-21 UZ.2710.10.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 78757-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drewnianego pomostu cumowniczego, zlokalizowanego w istniejącej przystani żeglarskiej w Szt