Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rok 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia:Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na odcinku od 0+000 do 0+500

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 113067-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na odcinku od 0+000 do 0+500. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Oznakowanie robót 2) Wykonanie koryta 3) Wykonanie warstwy odsączającej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia:Przewozy szkolne na terenie Gminy Sztutowo od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r.

Sztutowo 2015-08-27 UZ.2710.03.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111183-2015 z dnia 2015-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Zamówienie przewiduje przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych (dowóz do placówek oświatowych i odwiezienie do miejsca zamieszkania) w okresie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury

Sztutowo 2015-04-13 UZ.2710.02.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32469-2015 z dnia 2015-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1.Przedmiotowa inwestycja obejmuje remont skweru wypoczynkowego zlokalizowanego na terenie dz. nr 298/11, 342/19, 338/13, 338/14, 339/3, 339/2,339/1, 337/4, przy ul. Morskiej w m. Kąty Rybackie, gm....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Sztutowo 2015-02-17 UZ.2710.18.2014 Sztutowo: Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Numer ogłoszenia: 21015 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo

Sztutowo 2015-02-04 UZ.2710.17.2014 Sztutowo: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo Numer ogłoszenia: 15009 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...