Ogłoszenia o zamówieniach rok 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej Nr 180004G- ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie

Sztutowo 2016-10-18 UZ.271.05.2016 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Ogłoszenie nr 325425 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 107 w Łaszce

Sztutowo 2016-09-20 UZ.271.04.2016 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: : Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 107 w Łaszce

Sztutowo 2016-09-13 UZ.271.04.2016 Ogłoszenie nr 307715 - 2016 z dnia 2016-09-13 r. Sztutowo: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 107 w Łaszce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego