Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej Nr 180004G- ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie

Sztutowo 2016-11-09 UZ.2710.05.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 107 w Łaszce

Sztutowo 2016-10-04 UZ.271.04.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację drogi rolniczej dz. nr 107 w Łaszce