Ogłoszenia o zamówieniach rok 2018

Wybierz rok

Zmiana treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo 2018-08-01 UZ.271.11.2018 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Szt

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo, 2018-07-13 UZ.271.11.2018 Ogłoszenie nr 589074-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Sztutowo: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszcza

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Remont zejść na plażę nr 44, nr 54, nr 56, nr 58 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki”

UZ.271.10.2018 Ogłoszenie nr 577747-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Gmina Sztutowo: Remont zejść na plażę nr 44, nr 54, nr 56, nr 58 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. „Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane...

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo, 2018-06-08 UZ.271.09.2018 Ogłoszenie nr 570340-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. Gmina Sztutowo: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe ...

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo 2018-06-06 UZ.271.08.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacj

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie”

Sztutowo, 22.05.2018 r. UZ.271.08.2018 Ogłoszenie nr 561985-N-2018 z dnia 2018-05-22 r. Gmina Sztutowo: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane