Ogłoszenia o zamówieniach rok 2018

Wybierz rok

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 808 w Kątach Rybackich”

Sztutowo 2018-09-17 UZ.271.15.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 808 w Kątach Rybackich”.

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 808 w Kątach Rybackich

Sztutowo, 2018-08-31 UZ.271.15.2018 Ogłoszenie nr 611482-N-2018 z dnia 2018-08-31 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 808 w Kątach Rybackich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publiczn

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo, 2018-08-17 UZ.271.14.2018 Ogłoszenie nr 605801-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczan

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Sztutowo 2018-08-17 UZ.271.12.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie

Sztutowo, 2018-08-14 UZ.271.13.2018 Ogłoszenie nr 604454-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo, 2018-08-03 UZ.271.12.2018 Ogłoszenie nr 599159-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Sztutowo: Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty bu

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Remont zejść na plażę nr 44, nr 54, nr 56, nr 58 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. „Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki”

Sztutowo 2018-08-01 UZ.271.10.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont zejść na plażę nr 44, nr 54, n