Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2018

Wybierz rok

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 808 w Kątach Rybackich”

Sztutowo 2018-09-24 UZ.271.15.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 808 w Kątach Rybackich” Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie”

Sztutowo 2018-09-07 UZ.271.13.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Chabrowej i ul. Makowej w Sztutowie” Działając na podstawie art....

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Sztutowo 2018-09-05 UZ.271.14.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Remont zejść na plażę nr 44, nr 54, nr 56, nr 58 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. „Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki”

Sztutowo 2018-08-23 UZ.271.10.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia:Remont zejść na plażę nr 44, nr 54, nr 56, nr 58 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Sztutowo 2018-08-17 UZ.271.12.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie"

Sztutowo 2018-08-09 UZ.271.11.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie"

Sztutowo 2018-06-28 UZ.271.09.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie"

Sztutowo 2018-06-07 UZ.271.08.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie” Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia...