Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia rok 2019

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Budowa trzech odcinków trasy rowerowej w Sztutowie i Kątach Rybackich w ramach realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska"

Sztutowo 2019-04-18 UZ.271.02.2019 Ogłoszenie nr 510077656-N-2019 z dnia 18-04-2019 r. Gmina Sztutowo: Budowa trzech odcinków trasy rowerowej w Sztutowie i Kątach Rybackich w ramach realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo

Ogłoszenie nr 510021353-N-2019 z dnia 01-02-2019 r. Gmina Sztutowo: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...