Aktualności

Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej

Sztutowo, dnia 30.04.2014 r.

 

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

O wynikach oceny formalnej

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 8.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze:

Sfera wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zadanie mające na celu popularyzację i upowszechnianie spotu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Sztutowo poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

Na realizację zadania terminowo wypłynęły oferty:

1)      Klub Sportowy „Bryza” Sztutowo ul. Zaułek 16/5, 82-110 Sztutowo

Zadanie pn.

„Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników Klubu Sportowego Bryza Sztutowo, poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy Sztutowo poprzez upowszechnienie rekreacji i aktywnego trybu życia bez używek oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności sportowej”

 Wnioskowana kwota 11.750,00 zł.

2)      Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie  ul. Obozowa 16,  82-110 Sztutowo Zadanie pn.

„Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych.”

Wnioskowana kwota 50.000,00 zł.

Wójt

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

 

 

Oferty spełniają warunki konkursowe.

  1. BIP Urzędu Gminy Sztutowo
  2. Strona internetowa www.sztutowo.pl
  3. Tablica ogłoszeń

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2014 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 362
05 maja 2014 14:28 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)