Aktualności

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2019 (Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018,  poz. 450) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie).
Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 18 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.
Kandydaci wytypowani do komisji konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
Zgodnie z art. 15 ust. 2da. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018,  poz. 450) Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.03.2019
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Owsińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2019 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 308
28 marca 2019 15:21 (Agnieszka Piórko) - Dodanie załącznika [formularzzgloszenia2019.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 15:20 (Agnieszka Piórko) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_na_czlonka_komisji_konkursowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 15:20 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)