Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rok 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzielenu zamówienia; przedmiot zamówienia: zamówienie dodatkowe do zadania: Przebudowa drogi gminnej (Nr 180006G) ul. Brzozowa w Kątach Rybackich

Sztutowo, 30.12.2011 UZ.2710.26.2011 Sztutowo: Zamówienie dodatkowe na zadania: Przebudowa drogi gminnej (Nr 180006G) ul. Brzozowa w Kątach Rybackich. Numer ogłoszenia: 444700 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenie o udzielenu zamówienia; przedmiot zamówienia: zamówienie dodatkowe do zadania: „Przebudowa drogi gminnej (Nr 180038G) ul. Słoneczna w Sztutowie

Sztutowo, 30.12.2011 UZ.2710.25.2011 Sztutowo: Zamówienie dodatkowe na zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr (180038G) ul. Słoneczna w Sztutowie. Numer ogłoszenia: 444340 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: za

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej.

Sztutowo, 30.12.2011r. UZ.2710.27.2011 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 419968-2011 z dnia 2011-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo

Sztutowo, 23.11.2011r UZ.2710.21.2011 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 358040-2011 z dnia 2011-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zgarniania błota pośniegowego na drogach zarządzanych p

Ogłoszenie o udzielenu zamówienia; przedmiot zamówienia: zamówienie dodatkowe do zadania: „Przebudowa drogi gminnej (Nr 180039G) ul. Bukowa w Sztutowie

Sztutowo, 18.11.2011 UZ.2710.24.2011 Sztutowo: zamówienie dodatkowe do zadania: Przebudowa drogi gminnej (Nr 180039G) ul. Bukowa w Sztutowie Numer ogłoszenia: 386702 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotycz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Zamówienie dodatkowe na zadanie: Budowa drogi gminnej ( Nr 180044G) ul. Lipowa w Sztutowie

Sztutowo, 18.11.2011 UZ.2710.23.2011 Sztutowo: Zamówienie dodatkowe na zadanie: Budowa drogi gminnej ( Nr 180044G) ul. Lipowa w Sztutowie. Numer ogłoszenia: 386572 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo, Cz. III.

Sztutowo, 18.11.2011r. UZ.2710.21.2011 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 358040-2011 z dnia 2011-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zgarniania błota pośniegowego na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Sztutowo w sezoni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: roboty budowlane dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania: Budowa drogi gminnej (Nr 180023G) ul. Leśna w Sztutowie.

Sztutowo, 16.11.2011 UZ. 2710.22.2011 Sztutowo: Roboty budowlane dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania: budowa drogi gminnej (nr 18023G) ul. Leśna w Sztutowie. Numer ogłoszenia: 381526 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sztutowo

Sztutowo, 26.10.2011r. UZ.2710.19.2011 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 270928-2011 z dnia 2011-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Sztutowo. Zakres prac został podzielony na następujące zadan