Zamówienia poniżej 30.000 euro

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów sportowo- rekreacyjnych

Sztutowo, dnia 2019-09-05

 

UZ.042.3.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

1. Przedmiot zamówienia :

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów sportowo- rekreacyjnych

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Nie dotyczy

  1. Termin realizacji zamówienia:

14/10/2019 r.

  1. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena: 100%

  1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Aldona Godek tel. 552478151 w. 35 adres e-mail: agodek@sztutowo.ug.gov.pl,  fax: 55 247 83 96

  1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 11/09/2019
  2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@sztutowo.ug.gov.pl

8. Załączniki:

1) Wzór formularza oferty Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamówienia,

3) Wzór umowy,

4) Wytyczne do tablicy informacyjnej,

5) Projekt zagospodarowania terenu.

 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy

 

 

Wójt

Robert Zieliński

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-09-2019
Dokument wytworzony przez: Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Godek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2019 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 373
06 września 2019 12:10 (Aldona Godek) - Dodanie załącznika [projekt_zagospodarowania_terenu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2019 11:26 (Aldona Godek) - Dodanie załącznika [umowa_silownia_zew.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2019 11:26 (Aldona Godek) - Dodanie załącznika [opis_przedmiotu_zamowienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)