Ogłoszenia o zamówieniach rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich” w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Sztutowo, 2012-12-31 UZ.2710.21.2012 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DODATKOWEJ Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich&rdquo

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich” w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Sztutowo 2012-12-12 UZ.2710.21.2012 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudo...

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich” w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Sztutowo 2012-12-12 UZ.2710.21.2012 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad r

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej (Nr 180009G) - ul. Leśnej od km 0+000,00 do km 0+ 247,96 w Kątach Rybackich oraz drogi gminnej (nr 1800012G) - ul. Polnej na odcinku od km 0+118,32 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo, 2012-12-11 UZ.2710.20.2012 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówie

Zmiana SIWZ, przedmiot zamowienia: Budowa drogi gminnej (Nr 180009G) - ul. Leśnej od km 0+000,00 do km 0+ 247,96 w Kątach Rybackich oraz drogi gminnej (nr 1800012G) - ul. Polnej na odcinku od km 0+118,32 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo 2012-12-10 UZ.2710.20.2012 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia:

Zmiana SIWZ, przedmiot zamowienia: Budowa drogi gminnej (Nr 180009G) - ul. Leśnej od km 0+000,00 do km 0+ 247,96 w Kątach Rybackich oraz drogi gminnej (nr 1800012G) - ul. Polnej na odcinku od km 0+118,32 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo 2012-12-06 UZ.2710.20.2012 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa portu w Kątach Rybackich” w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Sztutowo 2012-12-06 UZ.2710.21.2012 Sztutowo: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa portu w Kątach Rybackich w ramach Projektu Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I Numer ogłoszenia: 493932 - 2012; data zamieszczenia: 06

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I

Sztutowo, 2012-11-30 UZ.2710.19.2012 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Rozbudo

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: „Budowa drogi gminnej (Nr 180009G) - ul. Leśnej od km 0+000,00 do km 0+ 247,96 w Kątach Rybackich oraz drogi gminnej (nr 1800012G) – ul. Polnej na odcinku od km 0+118,32 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Sztutowo 2012-11-30 UZ.2710.20.2012 Sztutowo: Budowa drogi gminnej (Nr 180009G) - ul. Leśnej od km 0+000,00 do km 0+ 247,96 w Kątach Rybackich oraz drogi gminnej (nr 1800012G) - ul. Polnej na odcinku od km 0+118,32 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Numer ogłoszenia: 482090 - 2012; data zamieszcze

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I

Sztutowo, 2012-11-29 UZ.2710.19.2012 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Rozbudo