Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Rozbudowa portu w Kątach Rybackich w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Sztutowo, 2012-12-21 UZ.2710.19.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Rozbudowa portu w Kątach Rybackich w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozw&o

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: „Budowa drogi gminnej (Nr 180009G) - ul. Leśnej od km 0+000,00 do km 0+ 247,96 w Kątach Rybackich oraz drogi gminnej (nr 1800012G) – ul. Polnej na odcinku od km 0+118,32 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Sztutowo, 21.12.2012r. UZ.2710.20.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: „Budowa drogi gminnej (Nr 180009G) - ul. Leśnej od km 0+000,00 do km 0+ 247,96 w Kątach Rybackich oraz drogi gminnej (nr 1800012G) – ul. Poln

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180037G ul. Szkolnej na działce nr 131/1 w Sztutowie

Sztutowo, 12.11.2012r. UZ.2710.18.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180037G ul. Szkolnej na działce nr 131/1 w Sztutowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia:Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo. Część III- Rejon III – chodniki w Sztutowie i Kątach Rybackich

Sztutowo, 05.11.2012 r. UZ.2710.17.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia:Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo. Część II, Rejon II – tereny na południe od rzeki Wisła Królewiecka tj.: Sztutowo ul. Sztutowska Kępa, Grochowo Drugie, Łaszka, Płonina, Groszkowo, Groszkowo-osada, Grochowo Pierwsze i Grochowo Trzecie.

Sztutowo, 05.11.2012 r. UZ.2710.17.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo. Część II,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia:Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo. Część I, Rejon I – tereny na północ od rzeki Wisła Królewiecka tj.: Sztutowo (bez ul. Sztutowska Kępa), Kąty Rybackie, Kąty Rybackie - Skowronki i Kobyla Kępa.

Sztutowo, 05.11.2012 r. UZ.2710.17.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo. Część I,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Zarządzanie projektem pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo, 19.10.2012 r. UZ.2710.14.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Zarządzanie projektem pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure Działa

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo”

Sztutowo, 2012-10-18 UZ.2710.15.2012 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia ust