Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180037G ul. Szkolnej na działce nr 131/1 w Sztutowie

Sztutowo, 21.11.2012r. UZ.2710.18.2012 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180037G ul. Szkolnej na działce nr 131/1 w Sztutowie Numer ogłoszenia: 462156 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ro

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo

Sztutowo, 13.11.2012 r. UZ.2710.17.2012 Sztutowo: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo Numer ogłoszenia: 448100 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Zarządzanie projektem pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2012-10-25 UZ.2710.14.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 325132-2012 z dnia 2012-08-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Zarządzanie projektem, pełnienie obowiązków Kierownika Projektu dla projekt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Zamówienie dodatkowe do zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w miejscowości Grochowo Pierwsze, gm. Sztutowo

Sztutowo 2012-10-18 UZ.2710.16.2012 Sztutowo: Zamówienie dodatkowe do zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w miejscowości Grochowo Pierwsze, gm. Sztutowo Numer ogłoszenia: 405952 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: drogi wewnętrznej Gminy Sztutowo dz. nr 62 w Kobylej Kępie, odcinek długości 350 mb od km 0+877,25 do km 1+227,25

Sztutowo 2012-09-19 UZ.2710.13.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 311172-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sztutowo dz. nr 62 w Kobylej Kępie, odcinek długości 498 mb od km 1+227,25 do km

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Remont zejść na plaże w Sztutowie i Kątach Rybackich w ramach projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Sztutowo poprzez remont przybrzeżnej strefy wypoczynkowej przy wejściu na plażę nr 50, 51, 52, 59, 60, 61.

Sztutowo, 04.0.9.2012 UZ.2710.10.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274926-2012 z dnia 2012-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest remont przybrzeżnej strefy wypoczynkowej przy wejściu na plażę nr 50, 51, 52, 59, 60, 61 w miejscowości Sztutowo. 2. Zakup i m

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamowienia: Budowa zjazdu drogowego z drogi powiatowej – działki nr 88 na działkę nr 79/1 wraz z utwardzeniem placu na działce nr 79/1 i utwardzeniem drogi dojazdowej w miejscowości Groszkowo.

Sztutowo, 30.08.2012 UZ.2710.11.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 289544-2012 z dnia 2012-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu drogowego z drogi powiatowej ( z działki nr 88 na działkę nr 79-1) wraz z utwardzeniem placu na działce nr 79-1 i u

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sztutowo dz. nr 62 w Kobylej Kępie, odcinek długości 498 mb od km 1+227,25 do km 1+725,25

Sztutowo, 30.08.2012 UZ.2710.09.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 255534-2012 z dnia 2012-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sztutowo dz. nr 62 w Kobylej Kępie, odcinek długości 498 mb od km

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne, w miejscowości Grochowo Pierwsze, gm. Sztutowo

Sztutowo, 27.07.2012 UZ.2710.08.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 217000-2012 z dnia 2012-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą użytkowania poddasza nieużytkowego na ce