Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Decyzja nr GD.RET.070.142.D2.2018.KC z dnia 11.09.2018 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Dotyczy: Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Miasta i Gminy Nowy Staw, Gminy Stegna, Gminy Stare Pole, Gminy Sztutowo,Gminy O

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Decyzja nr GD.RET.070.189.D.2018.OF z dnia 26.04.2018 r. https://wodypolskie.bip.gov.pl/articles/view/136644 Dokument...

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sztutowo

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sztutowo 1. Decyzja PZ.6140.6.2016 z dnia 19.05.2016 r. - dla C.P.Z. Sp. z o.o. CENTRUM POMOCY ZWIERZĄT SCHRONISKO KOŚCIERZYNA, ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna - zezwolenie ważne do 19.05.2026 r.

Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – teren Gminy Sztutowo

1. Firma „TRANS – SALA” Roman Antoni Sala adres: ul. Gdańska 17, 82-110 Sztutowo, tel. 055 247 80 04, 0601 057 748 - zezwolenie ważne do