Program Ochrony Środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

Sztutowo, dnia 17.10.2013 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO W związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020”, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), informuję o możliwości...

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo za okres 2011-2012

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo za okres 2011-2012 Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 przyjęty został Uchwałą Nr XXI/142/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28.10.2004 r. Uchwałą Nr XXI/189/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2008 r. została przyjęta aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla...

Raport z realizacji programu Ochrony Środowiska Gminy Sztutowo za okres 2009-2010

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo za okres 2009 – 2010 Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 przyjęty został Uchwałą Nr XXI/142/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28.10.2004 r. Uchwałą Nr XXI/189/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2008 r. została przyjęta aktualizacja Programu Ochrony Środowiska...

Program Ochrony Środowiska

dokument w załaczeniu