Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo, 2013-12-11 UZ.2710.28.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do projektu pn.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej w Kobylej Kępie. Etap I

Sztutowo, 2013-11-06 UZ.2710.25.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu n

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Budowa części drogi gminnej (Nr 180012G) - ul. Słonecznej od km 0+106,30 do km 0+ 238,96 w Kątach Rybackich wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo, 2013-10-04 UZ.2710.20.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Bu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi nr 180052G w miejscowości Grochowo Drugie. Etap I

Sztutowo, 2013-09-30 UZ.2710.21.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi n

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej Nr 180004G w Sztutowie, odcinek ul. Sztutowska Kępa - Grochowo Pierwsze wraz z przebudową infrastruktury technicznej od km 0+720,14 do km 1+ 654,79

Sztutowo, 2013-08-01 UZ.2710.17.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej Nr 18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sztutowo dz. nr 62 w Kobylej Kępie - Etap III. Odcinek od km 0+438,20 do km 0+877,25

Sztutowo, 2013-07-31 UZ.2710.16.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sztutowo dz. nr

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sztutowo do Zespołu Szkół w Sztutowie oraz Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2013/2014

2013-07-17 UZ.2710.15.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sztutowo do Zespołu Szkół w Sztutowie oraz Prze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Organizacja i prowadzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Sztutowo w sezonie letnim 2013 roku

Sztutowo, 2013-06-17 UZ.2710.14.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia „

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, przedmiot zamówienia „Organizacja i prowadzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Sztutowo w sezonie letnim 2013 roku”

Sztutowo 2013-05-29 UZ.2710.13.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr UZ.2710.13.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia „