Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym do zadania: Przebudowa drogi gminnej (Nr 180031G) - ul. Bałtyckiej i drogi gminnej (Nr 180030G) ul. Wczasowej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury

Sztutowo 2013-12-27 UZ.2710.30.2013 Sztutowo: Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym do zadania: Przebudowa drogi gminnej (Nr 180031G) - ul. Bałtyckiej i drogi gminnej (Nr 180030G) ul. Wczasowej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury Numer ogłoszenia: 281119 - 2013; data zamieszczenia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo, 2013-12-27 UZ.2710.28.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 243461-2013 z dnia 2013-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne publikacji promujących projekt pn. Baltic Amber Coast. Development of cro

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Remont drogi wewnętrznej w Kobylej Kępie. Etap I.

Sztutowo 2013-11-15 UZ.2710.25.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 214891-2013 z dnia 2013-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1.Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi wewnętrznej w Kobylej Kępie. Etap I. Remont drogi obejmuje przełożenie płyt YOMB 12,5x75x100 cm na o

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym do zadania Remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7

Sztutowo 2013-10-25 UZ.2710.26.2013 Sztutowo: Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym do zadania Remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7 Numer ogłoszenia: 436312 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - R

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Budowa części drogi gminnej (Nr 180012G) - ul. Słonecznej od km 0+106,30 do km 0+ 238,96 w Kątach Rybackich wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Sztutowo, 2013-10-04 UZ.2710.20.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 188329-2013 z dnia 2013-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1.Projektowana budowa drogi zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej nr 180012G w Kątach Rybackich. Początek drogi do wykonan

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym do zadania: Remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

Sztutowo 2013-10-09 UZ.2710.23.2013 Sztutowo: Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym do zadania: Remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo Numer ogłoszenia: 208689 - 2013; dat

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym do zadania: Remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

Sztutowo 2013-10-09 UZ.2710.22.2013 Sztutowo: Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym do zadania: Remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użytec

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi nr 180052G w miejscowości Grochowo Drugie. Etap I

Sztutowo 2013-10-03 UZ.2710.21.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 179379-2013 z dnia 2013-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi nr 180052 w miejscowości Grochowo Drugie. Etap I. Zakres zamówienia obejmuje: 1)wykonanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej Nr 180004G w Sztutowie, odcinek ul. Sztutowska Kępa - Grochowo Pierwsze wraz z przebudową infrastruktury technicznej od km 0+720,14 do km 1+ 654,79

Sztutowo 2013-08-19 UZ.2710.17.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 145765-2013 z dnia 2013-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Nr 180004G w Sztutowie, odcinek ul. Sztutowska Kępa - Grochowo Pierwsze wraz z przebudową infrastruktury te

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sztutowo dz. nr 62 w Kobylej Kępie - Etap III.

Sztutowo 2013-08-02 UZ.2710.16.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 138049-2013 z dnia 2013-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sztutowo dz. nr 62 w Kobylej Kępie - Etap III. Odcinek długości od km 0+438,20