Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo

WE.3411-5/08 Sztutowo, 2008-04-17 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz....

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy postępowania: WE.3411-5/08 przedmiot: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo

WE.3411-5/08 Sztutowo, 10.04.2008r. Wyjaśnienia do SIWZ dot. postępowania Nr WE.3411-5/08 o udzielenie zamówienia na przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo Informujemy, że w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postepowania) WE.3411-5/08 na przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo

WE.3411-5/08 Sztutowo, dnia 25.03.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo www.sztutowo.ug.gov.pl info@sztutowo.ug.gov.pl 2. Określenie trybu zamówienia: ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo

WE.3411-4/08 Sztutowo, dnia 19.03.2008r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami), informuję o unieważnieniu postępowania...

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przedmiot zamówienia: Wykonanie wejścia do budynku z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej w segmencie Biblioteki w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie

WE.3411-2/08 Sztutowo, dnia 19.03.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie wejścia do budynku z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej w segmencie Biblioteki w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie numer postępowania WE.3411-2/08 Umowa została zawarta w dniu...

Wyjasnienia do SIWZ dot. postępowania Nr WE. 3411-4/08 o udzielenie zamówienia na przedmiot zamówienia

WE. 3411-4/08 Sztutowo, 14.03.2008 Wyjaśnienia do SIWZ dot. postępowania Nr WE. 3411-4/08 o udzielenie zamówienia na przedmiot zamówienia : Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo Informujemy, ze w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...

Zawiadomienie ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WE.3411-2/08 Sztutowo, 2007-03-11 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Wykonanie wejścia do budynku z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej w segmencie Biblioteki w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie. Działając...

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przedmiot zamówienia Przebudowa ul Piaskowej w Kątach Rybackich etap II

WE.3411-1/08 Sztutowo, dnia 06.03.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Piaskowej w Kątach Rybackich – etap II numer postępowania WE.3411-1/08 Umowa została zawarta w dniu 06.03.2008r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Drogowym „Bazalt” Zbigniew Hrynkiewicz...

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO

GA.0300-01/08 Sztutowo 2008-02-25 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: modernizacja strony internetowej www.sztutowo.ug.gov.pl Zamówienie obejmuje: - zmianę szaty graficznej serwisu www, - wykonanie systemu umożliwiającego łatwą modyfikację zawartości...

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) WE.3411-4/08 na przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo

WE.3411-4/08 Sztutowo, dnia 26.02.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo www.sztutowo.ug.gov.pl info@sztutowo.ug.gov.pl