Ogłoszenia o zamówieniach rok 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Sztutowo 2017-11-20 UZ.271.10.2017 Ogłoszenie nr 618994-N-2017 z dnia 2017-11-20 r. Gmina Sztutowo: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury...

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 180036G ulicy Okrężnej w Sztutowie.

Sztutowo 2017-09-26 UZ.271.07.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę drogi gminnej nr 18