Ogłoszenia o zamówieniach rok 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Sztutowo 2017-11-28 UZ.271.10.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów...

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo – część I i II

Sztutowo 2017-11-27 UZ.271.08.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych...

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Sztutowo 2017-11-20 UZ.271.10.2017 Ogłoszenie nr 618994-N-2017 z dnia 2017-11-20 r. Gmina Sztutowo: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury...

Zmiana treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

Sztutowo 2017-11-15 UZ.271.08.2017 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Sztutowo 2017-11-07 UZ.271.06.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny...

Zmiana treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Sztutowo 2017-11-03 UZ.271.06.2017 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn....

Wyjasnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Sztutowo 2017-11-02 UZ.271.06.2017 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu...

Informacja z sesji otwarcia ofert, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 180036G ulicy Okrężnej w Sztutowie.

Sztutowo 2017-09-26 UZ.271.07.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę drogi gminnej nr 180036G ulicy Okrężnej w Sztutowie. Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 26.09.2017 r. o godz. 11:15. Kwota (brutto)...